Паралелки по ракомет

За спортските паралелки по ракомет
(Ракометна федерација на Македонија)

Штип (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Струмица, Пробиштип, Радовиш, Свети Николе, Берово, Пехчево, Делчево, Виница, Гевегелија, Богданци, Македонска Каменица и Дојран)
Место: спортска сала при СОУ „Коле Нехтенин“- Штип
Датум: 14.05.2016г
Почеток: 11:00 ч
Контакт лице: Дејан Величков 072/320-493

Битола (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Прилеп, Кавадарци, Неготино, Македонски Брод и Крушево)
Место: спортска сала при СОУ „Кузман Шапкарев“ – Битола
Датум: 16.05.2016г
Почеток: 12:00 часот
Контакт лице: Мише Силјанов 070/303-861

Охрид (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Струга, Кичево, Ресен)
Место:спортска сала при ООУ „Григор Прличев“ – Охрид
Датум: 15.05.2016г
Почеток: 11:00 ч
Контакт лице: Александра Џамцовска 076/710-876

Скопје (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Велес, Куманово, Тетово, Гостивар)
Место: Спортска сала „Народни херои“ (при ФФК) Скопје
Датум: 21.05.2016г и 28.05.2016г
Почеток: 10:00 ч

Контакт за дополнителни информации: Силвана Карбеска 078/276-003
*Сите заинтересирани кандидати треба да приложат потврда за извршен лекарски преглед од овластена установа за спортска медицина или да приложат индивидуална лиценца за регистрација за клуб во МРФ за сезона 2015/2016.

Сподели:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedin