Битола

Професор Ивана Здравковска е класен раководител на IV година фудбалска паралелка дисперзирана во Битола. Исто така ги предава и следниве предмети: Теоретски основи на фудбал, Тренинг фудбал, Основи на биомеханика и Атлетика.

За време на оваа вонредна состојба таа со учениците одржува е-настава со тоа што се вклучува во комуникација со нив со тоа што имаат направено затворена фб група и месинџер група преку која одржуваат и интерактивна онлајн настава. Преку оваа група но и преку е-маил ги споделуваат материјалите и задачите кои треба да се обработат. Меил за консултации: ivan4ebt@live.com  
Потребните материјали може да ги симнете тука и тука

Лазе Гаштаров професор и класен раководител на IIра година Битола: Тренинг, Теоретски основи, Психомоторика, Основи на Биомеханика

Професор Лазе Гаштаров комуницира со учениците преку електронска комуникација со користење на FB-затворена група и меил: lazegastarov@yahoo.com За консултации и дополнителни информации можете да се обратите на мејлот.

Професор Благојче Тодоровски е професор по следниве предмети: Тренинг фудбал, Теоретски основи на фудбал, Основи на биомеханика и Психомоторика и класен раководител на III-та година фудбал Битола.

За електронска комуникација и одржување на е-настава користи месинџер група со учениците (затворена) и меил комуникација преку кои ги споделува материјалите со учениците. За консултации може да се контактира на меил: b.todorovski@yahoo.com

Игор Стојковски професор по: Тренинг фудбал, Теоретски основи на фудбал, Психомоторика и Основи на биомеханика .

Сакам да ве известам дека во паралелката за фудбал во Битола – Прва година јас како класен раководител комуницирам со учениците преку затворена група на facebook и непрекинато ја изведуваме наставата. Користам и ZOOM апликација каде што онлајн ја изведувам наставата. Исто така користам и презентации во PDF I PowerPoint. за сите информации можи да ме контактирате на мојот Е-mail:igec00@gmail.com

Теоретски основи на фудбал проф. Благојче Тодоровски

Потребните материјали може да ги симнете тука и тука

Известување Проф. Горан Трајковски 1ва и 2ра Историја

Поради вонредната состојба предизвикана од вирусот КОВИД – 19, наставата по историја се одржува онлајн. Наставата се одвива преку ZOOM апликацијата https://zoom.us/download  на која, се презентираат дневните училишни материјали со користење на PowerPoint, PDF, Word, You Tube. Комуникацијата со учениците се одвива на Messenger i Facebook во затворени приватни групи. Ако некој ученик има недостаток на материјал може слободно да го симни преку http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/sredno/11/23?fbclid=IwAR0xn-8bBIX4R7pQMUKtPOswFyGG1hZ-6nIMx4TOnLG7yG6jRKjeWwhoGXA. За дополнителни и подетални информации учениците можат да ме исконтакитраат на мојот маил: goran.trajkovski89@hotmail.com
Со почит,
Горан Трајковски, наставник по историја Дисперзирана паралелка Битола