Уписи

Информации за упис во ДСУ Спортска академија 2017/2018

Врз основа на Конкурсот на Министерството за образование и наука за упис на ученици во јавните средни училишта во Република Македонија, Законот за Спортска академија („Службен весник на Република Македонија“ бр.114/14 и 129/15), Одлуката на Владата за основање на спортска Академија („Службен весник на Република Македонија“ бр.217 од 11 декември 2015год., Статутот на ДСУ Спортска академија – Скопје и одлуката на Наставничкиот колегиум од 11. 04. 2017 год. Училишната комисија за спроведување на Конкурсот за упис на ученици во прва година за учебната 2017/2018 год. за спроведување на првиот уписен рок формираше комисии за прием на документи (во прилог) и преку интерен оглас објави два термини за пријавување, односно

  • 28.06.2017г. (среда) и 29.6.2017г. (четврток) од 07:00 – 15:00ч. – прво пријавување
  • 05.07.2017г. (среда) од 07:00 – 15:00ч. – второ пријавување.

Во прилог можете да го погледнете интерниот оглас за пријавување и потребната документација за упис и комисиите кои се задолжени за прием на документите.
Напомена: потврдите за помината селекција издадена од конкретната спортска федерација ја испраќа федерацијата во училиштето.

Интерен оглас

Комисии за прием на документи

Конкурс за изменување на Конкурсот

____________________________________________________________________________________

УПИС ВО ДСУ СПОРТСКА АКАДЕМИЈА 2017/2018

Јавен повик
за проверување на способностите за спортски вештини на учениците кај кои има интерес за запишување во Спортска aкадемија

Спортската академија по петти пат започнува потрага по спортски таленти во Република Македонија, кои што ќе бидат дел од ДСУ Спортска академија во паралелки за фудбал, ракомет, кошарка и тенис за учебната 2017/2018 година, кои освен во Скопје, предвидени се и како истурени паралелки во следните општини:

  1. СОУ „Кузман Шапкарев“, Битола – паралелка за фудбал
  2. ОУТУ „Ванчо Питошески“, Охрид – паралелка за фудбал
  3. СОУ Гимназија „Мирче Ацев“, Прилеп – паралелка за фудбал
  4. СОСУ „Моша Пијаде“, Тетово – паралелка за фудбал
  5. СОУ „Коле Нехтенин“, Штип – паралелка за фудбал

Целта на Спортската академија е учениците, спортски таленти да се оспособат да постигнуваат врвни спортски резултати и да се подготвуваат од рана возраст да станат членови на националните спортски селекции за фудбал, ракомет, кошарка и тенис.

Учениците ќе бидат подложени на посебна, специјално за оваа намена, креирана програма за образование и тренинг. За работа со учениците ќе бидат ангажирани стручни тимови составени од тренер и негов заменик и физиотерапевт. Кандидатите за упис во прва година, во средно училиште ќе бидат селектирани од стручна комисија.

Селекцијата ќе се врши по региони низ цела територија на Република Македонија и ќе се одвива во фази:

– Скаутирање од стручни лица
– Селекција од стручен тим
– Тестирање на психофизичките способности од страна на стручна комисија

На учениците кои ќе бидат примени, а кои не се од регионот каде што ќе ја посетуваат наставата, ќе им биде обезбедено сместување и храна, а превоз до училиштето и до спортските терени ќе биде обезбеден за сите ученици, во согласност со закон.

Листата на локации и датуми на кои ќе се врши првичната селекција како и листата на одговорни контакт лица за секој спорт од конкретната Спортска федерација е следната:

 

За спортските паралелки по фудбал
(Фудбалска федерација на Македонија)

Тетово (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Гостивар, Куманово, Дебар и Кичево)
Датум: 25.04.2017г,
Место: терен на општина Тетово, со вештачка трева
Почеток: 10:30ч
Собир и евидентирање: 09:00 ч, пријавување најдоцна до 21.04.2017 г. кај регионалниот координатор Бујар Ислами 070/321-682

Охрид (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Струга и Дебар)
Датум: 26.05.2017г
Место: терен на Општина Охрид со вештачка трева Билјанини Извори,
Почеток: 11:00 ч,
Собир и евидентирање: 10:00 ч, пријавување најдоцна до 24.04.2017г. кај регионалниот координатор Гоце Толески 078/208-604

Битола (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Демир Хисар и Ресен) Датум: 27.04.2017 г
Место: терен на Општина Битола со вештачка трева,
Почеток: 12:00 ч,
Собир и евидентирање: 11:00 ч, пријавување најдоцна до 24.04.2016г. кај регионалниот координатор Лазo Гаштаров 076/282-070

Прилеп (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Крушево, Македонски Брод, Кавадарци и Неготино)
Датум: 03.05.2017г
Место: терен на Општина Прилеп со вештачка трева
Почеток: 11:00 ч,
Собир и евидентирање: 10:00 ч, пријавување најдоцна до 28.04.2017г. кај регионалниот координатор Николче Здравевски 077/567-270

Штип (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Струмица, Кочани, Виница, Свети Николе, Пробиштип, Делчево, Кратово, Крива Паланка и Македонска Каменица, Гевгелија Валандово, Радовиш, Дојран, Берово, Пехчево, Миравци, Демир Капија)
Датум:04.05.2017г,
Место: терен на Општина Штип, со вештачка трева
Почеток: 11:00ч,
Собир и евидентирање: 10:00 ч, пријавување најдоцна до 28.04.2017г. кај регионалниот координатор Димитар Маџунаров 078/476-715

Скопје (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Куманово)
Датум: 10.05.2017г
Место: Тренинг Центар на ФФМ – терени со вештачка трева
Почеток: 10:00 ч,
Собир и евидентирање: 09:00 ч, пријавување најдоцна до 05.05.2017г. кај регионалниот координатор Марјан Јовановски 078/748-915

*Сите заинтересирани кандидати треба да приложат потврда за извршен лекарски преглед од овластена установа за спортска медицина или да приложат индивидуална лиценца за регистрација за клуб во МФФ за сезона 2016/2017

 

За спортските паралелки по ракомет
(Ракометна федерација на Македонија)
 
Охрид (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Струга, Кичево)
Датум: 17.05.2017г
Место: спортска сала „Билјанини извори“ – Охрид
Почеток: 11:00 ч

Битола (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Прилеп, Ресен, Кавадарци)
Датум: 22.05.2017г
Место: спортска сала при СОУ „Д-р Јован Калаузи“ – Битола
Почеток: 11:00 часот

Штип (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Делчево, Виница, Кочани)
Датум: 17.05.2017г
Место: спортска сала при ООУ „Тошо Арсов“ – Штип
Почеток: 11:00 ч

Гевгелија (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Богданци, Струмица, Валандово)
Датум: 19.05.2017г
Место: спортска сала „26 Април“ – Гевгелија
Почеток: 12:00 ч

Тетово (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Гостивар и Кичево)
Датум: 22.05.2017г
Место: Спортска сала при СОУ „Моша Пијаде“ – Тетово
Почеток: 11:00 ч

Скопје  (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Велес, Куманово и Крива Паланка)
Датум: 23.05.2017г и 31.05.2017г
Место: Спортска сала при ДУФК „Методи Митевски Брицо“ – Скопје
Почеток: 11:00 ч
Контакт за дополнителни информации: Милева Велкова 070/931-417 и е-пошта: karbeska@gmail.com

*Сите заинтересирани кандидати треба да приложат потврда за извршен лекарски преглед од овластена установа за спортска медицина или да приложат индивидуална лиценца за регистрација за клуб во МРФ за сезона 2016/2017.

 

За спортските паралелки за кошарка
(Македонска кошаркарска федерација)

Кавадарци (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Велес, Демир Хисар, Гевгелија)
Датум: 24.04.2017г
Место: спортска сала „Јасмин”
Почеток: 09:00 ч

Струмица (други општини кои ги опфаќа ова селектирање Делчево, Виница, Кочани, Берово, Штип, Валандово, Радовиш и Пробиштип)
Датум: 24.04.2017г
Место: спортска сала „Никола Карев”
Почеток: 12:00 ч

Битола (други општини кои ги опфаќа ова селектирање Прилеп и Ресен)
Датум: 25.04.2017г
Место: спортска сала „Младост”
Почеток: 11:00 ч,

Охрид (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Струга, Дебар, Кичево)
Датум: 26.04.2017г
Место: спортска сала „Парк”
Почеток: 09:30 ч

Гостивар (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Тетово, Маврово и Ростуше)
Датум: 27.04.2017г
Место: спортска сала „Младост”
Почеток: 10:00 ч

Скопје (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Куманово, Крива Паланка)
Датум: 05.05.2017г
Место: спортска сала „Кале” (мала сала)
Почеток: 11:00 ч,
Контакт за дополнителни информации: Драган Василов тел: 070/ 266-348 и Соња Спасовска тел: 075/ 44 44 76

*Сите заинтересирани кандидати треба да приложат потврда за извршен лекарски преглед од овластена установа за спортска медицина или да приложат индивидуална лиценца за регистрација за клуб во МКФ за сезона 2016/2017.

 

За спортската паралелка за тенис
(Македонска тениска федерација)

Скопје (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Велес, Демир Капија, Кавадарци, Неготино, Куманово, Крива Паланка, Тетово, Гостивар и Маврово и Ростуше)
Датум: 12.05.2017г
Место: ТК Југ – Скопје, Градски Парк бб – Скопје
Почеток: 10:30 ч

Битола (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Демир Хисар, Крушево, Прилеп, Ресен, Вевчани, Дебар, Кичево, Македонски Брод, Охрид и Струга)
Датум: 13.05.2017г
Место: ТК Битола – Битола, ул. Цане Василев 2/22 – Битола
Почеток: 10:30 ч.

Штип (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Свети Николе, Кратово, Берово, Виница, Делчево, Македонска Каменица, Кочани, Пехчево, Пробиштип, Валандово, Гевгелија и Дојран)
Датум: 13.05.2016г
Место: ТК Триумф ул. Брегалничка бб – Штип (спроти трговскиот центар ЕЛКОС)
Почеток: 13:00 ч

Втора селекција: за сите кандидати кои ќе ја поминат првата селекција
Датум: 25.05.2017г
Место: ТК Југ – Градски Парк бб – Скопје
Почеток: 10:30 часот.
Контакт за дополнителни информации: Слободан Бачварски 075/430-407 и Томе Гигов 078/200-287, е-пошта: goransev@yahoo.com

 

За сите спортови, контакт лица од Министерството за образование и наука се:

– Дана Бишкоска 075/346-973
– Нуран Кадриу Џамбази 076/445-059
– Пенка Мантова Здравковска 076/485-054

Секој кандидат е должен да пристигне и да го потврди своето присуство на местото каде што ќе се одвива селекцијата најмалку 30 мин пред почетокот на истата.

Сите кандидати/ученици, за сите спортови, кои ќе ја поминат првата фаза на селекција ќе бидат информирани за терминот за следната фаза на селекција.

 


УПИС ВО ДСУ СПОРТСКА АКАДЕМИЈА 2016/2017

     Уписот на ученици во Академијата, покрај основните критериуми согласно закон, се врши по определено тестирање на нивните спортски вештини во 4 спорта – тенис, кошарка, фудбал и ракомет. По рангирањето врз основа на тестирањето, комисиите, односно националните спортски федерации, даваат потврди за завршено тестирање, а истите се задолжителни за упис на ученици во ова училиште.

     Статусот на редовен ученик во училиштето се стекнува со запишување на учениците во прва година.
Основниот влез е завршено деветгодишно  образование и кандидатите да не се постари од 17 години.

     Во Спортската академија се запишуваат редовни ученици кои завршиле основно образование, се стекнале со соодветен успех во основното образование, кој се утврдува во Конкурсот за запишување на ученици во јавните средни училишта во Република Македонија и имаат Потврда за способности за спортски вештини за спортот за кој ученикот е проверуван согласно со членот 9 став (2) од Законот за спортска академија.

     На ученикот кој се запишува во спортска академија задолжително му се врши проверка на способностите за спортски вештини, согласно Законот за спортска академија и Правилникот за начинот на проверката на способностите за спортски вештини на учениците за запишување во Спортска академија.
Министерството за образование и наука објавува Јавен повик за проверување на способностите за спортски вештини на учениците кај кои има интерес за запишување во спортска академија.

     Проверката на способностите за спортски вештини ја вршат стручни тимови кои ги формира министерот, составени од лица определени од министерот и лица определени од соодветните национални спортски федерации.

     Одлука за запишување на учениците донесува Наставничкиот совет на Спортската академија.

     По завршување на 4 година, учениците на Спортската академија полагаат Државна или Училишна матура и стекнуваат право на аплицирање на факултетите во образовниот систем на државата.

Паралелки по фудбал                                                                                       Паралелки по ракомет

Паралелки за кошарка                                                                                     Паралелки по тенис

ЈАВЕН ПОВИК

 

за проверување на способностите за спортски вештини на учениците кај кои има интерес за запишување во Спортска aкадемија

     Спортската академија по петти пат започнува потрага по спортски таленти во Република Македонија, кои што ќе бидат дел од ДСУ Спортска академија во паралелки за фудбал, ракомет, кошарка и тенис за учебната 2016/2017 година, кои освен во Скопје, предвидени се и како истурени паралелки во следните општини:

1. СОУ „Кузман Шапкарев“ Битола – паралелки за ракомет, фудбал и тенис
2. СОУ Гимназија „Кочо Рацин“ Велес – паралелки за ракомет и фудбал
3. СОУ „Гостивар“ Гостивар – паралелки за ракомет и фудбал
4. СОЗШУ „Ѓорче Петров“ Кавадарци – паралелка за кошарка
5. ОУТУ „Ванчо Питошески“ Охрид – паралелки за ракомет, фудбал и кошарка
6. СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп – паралелки за ракомет и фудбал
7. СОУ „Никола Карев“ Струмица – паралелки за фудбал и кошарка
8  СОСУ „Моша Пијаде“ Тетово- паралелка за фудбал
9. СОУ „Коле Нехтенин“ Штип – паралелка за фудбал

     Целта на Спортската академија е учениците, спортски таленти да се оспособат да постигнуваат врвни спортски резултати и да се подготвуваат од рана возраст да станат членови на националните спортски селекции за фудбал, ракомет, кошарка и тенис.

     Учениците ќе бидат подложени на посебна, специјално за оваа намена, креирана програма за образование и тренинг.За работа со учениците ќе бидат ангажирани стручни тимови составени од тренер и негов заменик и физиотерапевт. Кандидатите за упис во прва година, во средно училиште ќе бидат селектирани од стручна комисија.

Селекцијата ќе се врши по региони низ цела територија на Република Македонија и ќе се одвива во фази:
– Скаутирање од стручни лица
– Селекција од стручен тим
– Тестирање на психофизичките способности од страна на стручна комисија

      На учениците кои ќе бидат примени, а кои не се од регионот каде што ќе ја посетуваат наставата, ќе им биде обезбедено сместување и храна, а превоз до училиштето и до спортските терени ќе биде обезбеден за сите ученици, во согласност со закон.
Листата на локации и датуми на кои ќе се врши првичната селекција како и листата на одговорни контакт лица за секој спорт од конкретната Спортска федерација е следната:

За спортските паралелки по фудбал
(Фудбалска федерација на Македонија)

Гостивар (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Кичево)
Место: Терен на општина Гостивар со вештачка трева – Гостивар,
Датум: 26.4.2016г, 15:00 часот;
Почеток: 15:00 часот
Собир и евидентирање: 14:00ч, пријавување најдоцна до 22.4.2016 г. кај регионалниот координатор Арѓент Беќири 078/225-555

Тетово (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: нема)
Место: терен на општина Тетово, со вештачка трева
Датум: 26.4.2016г,
Почеток:10:00ч
Собир и евидентирање: 09.00 ч, пријавување најдоцна до 22.4.2016 г. кај регионалниот координатор Фисник Хисени 070/769-466

Охрид (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Струга и Дебар)
Место: терен на Општина Охрид со вештачка трева Билјанини Извори,
Датум: 6.5.2016г
Почеток: 12:00 ч,
Собир и евидентирање: 11:00 ч, пријавување најдоцна до 22.4.2016г. кај регионалниот координатор Гоце Толески 078/208-604

Битола (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Демир Хисар и Ресен)
Место: терен на Општина Битола со вештачка трева,
Датум: 27.4.2016 г
Почеток: 15:00 ч,
Собир и евидентирање: 14:00 ч, пријавување најдоцна до 22.4.2016г. кај регионалниот координатор Лазo Гаштаров 076/282-070

Прилеп (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Крушево, Македонски Брод, Кавадарци и Неготино)
Место: терен на Општина Прилеп со вештачка трева
Датум: 27.4.2016г
Почеток: 12:00 ч,
Собир и евидентирање: 11:00 ч, пријавување најдоцна до 22.4.2016г. кај регионалниот координатор Тони Наумоски 078/308-575

Струмица (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Гевгелија, Валандово, Радовиш, Дојран, Берово, Пехчево, Миравци и Демир Капија)
Место: стадион „Младост“ или терен на Општина Струмица со вештачка трева
Датум: 28.4.2016г
Почеток: 15:30ч,
Собир и евидентирање: 14:30 ч, пријавување најдоцна до 22.4.2016г. кај регионалниот координатор Васко Георгиев 075/259-453

Штип (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Кочани, Виница, Свети Николе, Пробиштип, Делчево, Кратово, Крива Паланка и Македонска Каменица)
Место: терен на Општина Штип, со вештачка трева
Датум: 28.04.2016г,
Почеток: 10:00ч,
Собир и евидентирање: 09.00 ч, пријавување најдоцна до 22.4.2016г. кај регионалниот координатор Димитар Маџунаров 078/476-715

Велес (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Градско)
Место: тренинг центар на ФФМ- терени со вештачка трева во Скопје – организиран превоз од ФФМ за поаѓање ќе ги информира координаторот
Датум: 4.5.2016г,
Почеток 17:00 ч
Собир и евидентирање: 14:30 ч, пријавување најдоцна до 22.4.2016г. кај регионалниот координатор Димитар Здравковски 071/274-402

Скопје (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Куманово)
Место: Тренинг Центар на ФФМ – терени со вештачка трева
Датум: 4.5.2016г
Почеток: 10:00 ч,
Собир и евидентирање: 09:00 ч, пријавување најдоцна до 22.4.2016г. кај регионалниот координатор Марјан Јовановски 078/748-915

За сите кандидати кои ќе ја поминат првата селекција, втор круг на селекции ќе се организира во деновите 24, 25 и 26 мај 2016г на Тренинг Центарот на ФФМ со почеток во 11:00ч, а превозот на кандидатите ќе биде организиран од страна на ФФМ преку регионалните координатори.

*Сите заинтересирани кандидати треба да приложат потврда за извршен лекарски преглед од овластена установа за спортска медицина или да приложат индивидуална лиценца за регистрација за клуб во МФФ за сезона 2015/2016

За спортските паралелки по ракомет
(Ракометна федерација на Македонија)

Штип (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Струмица, Пробиштип, Радовиш, Свети Николе, Берово, Пехчево, Делчево, Виница, Гевегелија, Богданци, Македонска Каменица и Дојран)
Место: спортска сала при СОУ „Коле Нехтенин“- Штип
Датум: 14.5.2016г
Почеток: 11:00 ч
Контакт лице: Дејан Величков 072/320-493

Битола (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Прилеп, Кавадарци, Неготино, Македонски Брод и Крушево)
Место: спортска сала при СОУ „Кузман Шапкарев“ – Битола
Датум: 16.5.2016г
Почеток: 12:00 часот
Контакт лице: Мише Силјанов 070/303-861

Охрид (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Струга, Кичево, Ресен)
Место:спортска сала при ООУ „Григор Прличев“ – Охрид
Датум: 15.5.2016г
Почеток: 11:00 ч
Контакт лице: Александра Џамцовска 076/710-876

Скопје (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Велес, Куманово, Тетово, Гостивар)
Место: Спортска сала „Народни херои“ (при ФФК) Скопје
Датум: 21.5.2016г и 28.5.2016г
Почеток: 10:00 ч

Контакт за дополнителни информации: Силвана Карбеска 078/276-003
*Сите заинтересирани кандидати треба да приложат потврда за извршен лекарски преглед од овластена установа за спортска медицина или да приложат индивидуална лиценца за регистрација за клуб во МРФ за сезона 2015/2016.

За спортските паралелки за кошарка
(Македонска кошаркарска федерација)

Скопје (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Куманово и Крива Паланка)
Место: спортска сала „Независна Македонија” – општина Кисела Вода,
Датум: 25.4.2016г
Почеток: 13:00 ч,
Собир и евидентирање: 12:00ч, пријавување во спортска сала „Независна Македонија” – општина Кисела Вода

Гостивар (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Кичево, Тетово, Охрид и струга)
Место: спортска сала „Младост”
Датум: 26.4.2016г
Почеток: 13:00 ч,
Собир и евидентирање: 12:00ч, пријавување во спортска сала „Младост”

Кавадарци  (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Велес, Демир Хисар, Гевгелија, Прилеп, Ресен и Битола)
Место: спортска сала „Јасмин”
Датум: 27.4.2016г
Почеток: 13:00 ч,
Собир и евидентирање: 12:00ч, пријавување во спортска сала “Јасмин”

Струмица (други општини кои ги опфаќа ова селектирање Делчево, Виница, Кочани, Берово, Штип, Валандово, Радовиш и Пробиштип)
Место: спортска сала „Парк”
Датум: 28.4.2016г
Почеток: 13:00 ч,
Собир и евидентирање: 12:00ч, пријавување во спортска сала „Парк”

Контакт за дополнителни информации:
– Кристина Поповска тел: 075/ 32 88 90 Е-маил : office@basketball.org.mk
– Соња Спасовска тел: 075/ 44 44 76 Е-маил : contact@basketball.org.mk
*Сите заинтересирани кандидати треба да приложат потврда за извршен лекарски преглед од овластена установа за спортска медицина или да приложат индивидуална лиценца за регистрација за клуб во МКФ за сезона 2015/2016

За спортските паралелки по тенис
(Македонска тениска федерација)

Скопје (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Велес, Демир Капија, Кавадарци, Неготино, Куманово, Крива Паланка, Тетово, Гостивар и Маврово и Ростуше)
Место: ТК Југ – Скопје, Градски Парк бб – Скопје
Датум: 6.5.2016г
Почеток: 10:30 ч,

Битола (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Демир Хисар, Крушево, Прилеп, Ресен, Вевчани, Дебар, Кичево, Македонски Брод, Охрид и Струга)
Место: ТК Битола – Битола, ул. Цане Василев 2/22 – Битола
Датум: 7.5.2016г
Почеток: 10:30 ч.

Штип (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Свети Николе, Кратово, Берово, Виница, Делчево, Македонска Каменица, Кочани, Пехчево, Пробиштип, Валандово, Гевгелија и Дојран)
Место: ТК Триумф ул. Брегалничка бб – Штип (до градскиот базен)
Датум: 8.5.2016г
Почеток: 10:30 ч.

Втора селекција: за сите кандидати кои ќе ја поминат првата селекција
Место: ТК Југ – Градски Парк бб – Скопје
Датум: 20.5.2016г
Почеток: 10:30 часот.

Контакт за дополнителни информации: Томе Гигов 078/200-287 и Горан Шевченко 070/233-243; goransev@yahoo.com

За сите спортови, контакт лица од Министерството за образование и наука се:
– Дана Бишкоска 075/346-973
– Нуран Кадриу Џамбази 076/445-059
– Пенка Мантова Здравковска 076/485-054

Секој кандидат е должен да пристигне и да го потврди своето присуство на местото каде што ќе се одвива селекцијата најмалку 30 мин пред почетокот на истата.

Сите кандидати/ученици, за сите спортови, кои ќе ја поминат првата фаза на селекција ќе бидат информирани за терминот за следната фаза на селекција.

Сподели:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedin