Е-матура

Комисии за полагање на проектни матурски задачи за учебната 2019/2020 година

Теоретски основи на фудбал 08.04.2020
1. Предраг Митковски-претседател
2. Тина Петков
3. Виктор Палоски

Теоретски основи на ракомет 08.04.2020
1. Горан Јанков-претседател
2. Велимир Мицевски
3. Стерјули Марkоски

Теоретски основи на тенис 08.04.2020
1. Елвир Козица-претседател
2. Глигор Санев
3. Драган Мицевски

Математика 09.04.2020
1. Ануша Петреска
2. Тина Петков
3. Виктор Палоски

Педагогија 08.04.2020
1. Стефанија Дуева Митревска-претседател
2. Стојанчо Митревски
3. Илија Стефановски

Биологија 10.04.2020
1. Биљана Крстевска-претседател
2. Ана Крстевска
3. Ана Стојановска

Бизнис и претприемништво 14.04.2020
1. Ана Стојановска-претседател
2. Никола Трајановски
3. Ануша Петреска

Историја 02.04.2020
1. Владимир Лазаревски-претседател
2. Тиана Николовска Стефанов
3. Глигор Санев

Англиски јазик 08.04.2020
1. Александра Стефановска-претседател
2. Милена Сјеклоќа
3. Сашка Аврамовска

Основи на биомеханика 13.04.2020
1. Ана Крстевска-претседател
2. Билјана Крстевска
3. Даниела Јошева

Психологија 01.04.2020
1. Тиана Николовска Стефанов-претседателлија
2. Виктор Паловски
3. Илија Стефановски

Сподели:
FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin