Известување за вонредни ученици и распоред за полагање во мајска испитна сесија

Според известувањето од Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието, во кое се даваат насоки за спроведување на испитите во средните училишта во мајска испитна сесија за вонредните ученици, се препорачува одржување на испити по електронски пат.
Доколку е неопходно физичко присуство на одредени ученици при полагање на вонредните испити по одредени предмети, тие ќе бидат организирани согласно мерките и препораките за заштита од корона вирусот со ограничување на присуството на учениците во просторијата и обезбедување на соодветна заштита и опрема.

Во прилог Распоредот за полагање на вонредни испити во мајска сесија.

Со почит,
ДСУ Спортска академија