Известување за вонредни ученици од IV година и распоред за полагање во априлска испитна сесија.

Според известувањето од Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието, во кое се даваат насоки за спроведување на испитите во средните училишта во априлската сесија за вонредните ученици, се препорачува одржување на испити по електронски пат само за вонредните ученици од ЗАВРШНИТЕ години, на кои им е ПОСЛЕДЕН или еден од трите последни ОПШТООБРАЗОВНИ испити што кандидатот треба да ги полага во сесијата за да ја заокружи завршната година по вонреден пат.

Според увидот во неположените предмети, во прилог е РАСПОРЕДОТ за полагање на вонредните испити:

1. Бизнис и претприемништво – 29.4.2020, среда, во 12:00 часот.
Комисија:
Ана Стојановска,
Ана Крстевска,
Ануша Петреска.

2. Основи на биомеханика – 29.4.2020, среда, во 12:30 часот.
Комисија:
Ана Крстевска,
Ана Стојановска,
Ануша Петреска.

Учениците на кои им се преостанати само проектните активности, нека ги испратат кај предметниот наставник најдоцна до 30.4.2020 година.