ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СЕЛЕКЦИЈА ЗА УПИС ВО УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

Се известуваат сите заинтересирани ученици и родители на ученици за упис во прва година во ДСУ Спортска академија дека ќе има дополнителни информации за селекцијата по спортови која е главен услов за упис во Спортска академија. За реализацијата на селективни тренинзи по секој спорт ќе има известување на нашата web-страна и FB-страна. .
Со почит,
ДСУ Спортска академија