Известување за учениците од IV година кои што имаат за полагање класен испит (испит на годината) по еден, повеќе или сите предмети

Се известуваат учениците од IV година кои што се оставени на класен испит по еден, повеќе или сите предмети од учебната 2019/2020 година, да ги пополнат Молбата и Записникот (за секој предмет по еден записник) и да ги испратат на dsusportskaakademija@gmail.com најдоцна до 11.5.2020 година.
Полагањето на предметите ќе се реализира по електронски пат во период од 12.5.2020 до 19.5.2020 во термин договорен со предметниот наставник и класниот раководител.

Молба за испити-word
Записник за испит-word

Со почит,
ДСУ Спортска академија