Кавадарци

Известување од проф. Дарко Цеков

Сакам да известам дека во училиштето во Кавадарци каде е дисперзирана паралелката направен е распоред за онлајн настава т.е. секој наставник има дадено термин кога си го изведува часот на ZOOM, и функционира одлично.Сакам исто да посочам дека и учениците учествуваат активно во часовите односно без поголеми потешкотии,доколку се појават ги решаваме заедно со мене.Исто така сум во секојдневна комуникација со мојот клас и помагам таму каде што треба доколку има потреба.Во однос на матерјалите по предметите каде што предавам јас,пратени се сите матерјали до сега што е изработено.Доколку треба било што ве молам известете ме.Исто така завршени се обврските и во Е дневникот за запишување на часовите.Ве поздравувам.Останете во добро здравје.

Сподели:
FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin