Кавадарци

Известување од проф. Дарко Цеков

Сакам да известам дека во училиштето во Кавадарци каде е дисперзирана паралелката направен е распоред за онлајн настава т.е. секој наставник има дадено термин кога си го изведува часот на ZOOM, и функционира одлично.Сакам исто да посочам дека и учениците учествуваат активно во часовите односно без поголеми потешкотии,доколку се појават ги решаваме заедно со мене.Исто така сум во секојдневна комуникација со мојот клас и помагам таму каде што треба доколку има потреба.Во однос на матерјалите по предметите каде што предавам јас,пратени се сите матерјали до сега што е изработено.Доколку треба било што ве молам известете ме.Исто така завршени се обврските и во Е дневникот за запишување на часовите.Ве поздравувам.Останете во добро здравје.

Биомеханички карактеристики на зглобовите
Видови на движења во зглобовите
Индивидуална тактика во напад

Колективна тактика во напад проф. Дарко Цеков

Преземи ги материјалите од тука