КОМИСИИ И ТЕРМИНИ ЗА ОДБРАНА НА МАТУРСКИ ПРОЕКТНИ ЗАДАЧИ 2023/2024 г

КОМИСИИ И ТЕРМИНИ ЗА ОДБРАНА НА МАТУРСКИ ПРОЕКТНИ ЗАДАЧИ 2023/2024 г

Скопје  

Предмет Претседател Член Член Датум Време
Англиски јазик Александра Стефановска Милена Сјеклоќа Сашка Аврамовска 17.04.2024 10:00
Информатика Никола Трајановски Стојанчо Митревски Златко Мокров 08.04.2024 08:00
Педагогија Стефанија Дуева Митревска Тиана Николовска Стефанов Владимир Лазаревски 03.04.2024 11:00
Биологија   Леона Димитриевска Тина Петков Виктор Палоски 16.04.2024 10:00
Историја Владимир Лазаревски Златко Мокров Теодора Крстевска 01.04.2024 12:30
Основи на Биомеханика Дејан Ѓалески Даниела Јошева Теодора Крстевска 12.04.2024 10:00
Бизнис и претприемништво   Ана Стојановска Ануша Петреска Златко Мокров 16.04.2024 10:00  
Теориски основи на фудбал Тина Петков Виктор Палоски Предраг Митковски 15.04.2024 16.04.2024 10:00 10:00
Теориски основи на кошарка Златко Мокров Стојанчо Митревски Теодора Крстевска 09.04.2024 11:30
Теориски основи на ракомет Велимир Мицевски Весна Малова Стерјули Маркоски 16.04.2024 10:00
Теориски основи на тенис Глигор Санев Драган Мицевски Ацо Попоски 25.04.2024 10:00