Куманово

ДИСПЕРЗИРАНА ПАРАЛЕЛКА  1-10К

(КУМАНОВО)

-ТЕОРЕТСКИ ОСНОВИ НА КОШАРКА

ПСИХОМОТОРИКА

-БИОМЕХАНИКА

 ИЗВЕСТУВАЊA ОД ПРОФЕСОРОТ МИЛОШ НИНКОВИЌ

Професор Милош  Нинковиќ теориски основи на кошарка во прва година со своите ученици комуницира преко вибер  група 1-10к(куманово) и преку е-маил за се што е поврзано со настава и наставен материјал.За дополнителни прашања обратете се на е –маил: milosninkovic8@gmail.com

Професор по Информатика на 1ва и 2ра во Куманово СУЗАНА ЃОРЃРВИЌ СТОЈАНОВИЌ  

Потребниот материјал може да го превземете од тука
За дополнителни прашања обратете се на е –маил: suze_stojanovic@yahoo.com

Јулија Тодоровска Панева професор по Историја на 1ва и 2ра кошарка Куманово

Потребниот материјал може да го превземете од тука