Матура

училишна матура Математика

Биологија прашања интерен дел

Историја – Државна матура од учебната 2022-2023 год.

Прашања информатика интерен дел

Историја – Државна матура од учебната 2021-2022 год.

Англиски јазик – Државна матура од учебната 2021-2022 год.

Македонски јазик и литература – Државна матура од учебната 2021-2022 год.

ДИНАМИКА НА АКТИВНОСТИ ЗА IV ГОДИНА ЗА ПЕРИОД МАРТ – МАЈ 2021/22 година

Локации за полагање на државна матура за јунски испитен рок 2021 година

Подготвителна настава по македонски јазик и литература

Прашања историја интерен дел

Прашања биологија интерен дел