Ментори по тенис

1.    Драган Мицевски
2.    Глигор Санев
3.    Ана Крстевска
4.    Ацо Попоски

Сподели:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedin