Натпревар во мал фудбал помеѓу професори и ученици

На ден 14.10 во салата на ДСУ Спортска академија, се одржа редовна проектна активност (спорт и спортски активности) натпревар во мал фудбал помеѓу професори и ученици.
Се играше два пати по 20 минути.
Конечен резултат 6-1 за професорите.