Најдобра млада кошаркарка за 2023та год. Ања Начевска!

Кошаркарската федерација и оваа година ќе ги награди најдобрите во кошаркарската…
За најдобра млада кошаркарка за 2023 година е избрана Ања Начевска ученик во 2 година Спортска академија.