Пријавување полагање вонредни испити во октомвриска испитна сесија

Пријавување полагање вонредни испити во октомвриска испитна сесија во период од 01.10.2020-10.10.2020.
Со физичко присуство во библиотека да се пополнат молба и записници.