Резултати од извршена селекција на 09 и 16 Мај на тенисери за упис во Спортска академија

Kандидатите (тенисери) кој успешно ја поминаа селекцијата и ги исполнуваат условите за упис се:
1. Филип Атанасовски – Скопје
2. Амар Хусеиновиќ – Скопје
3. Теона Андова – Скопје
4. Зара Зафировска – Скопје
5. Луси Атанасова – Велес
6. Бобан Гелев – Штип

Потврдите за упис ке бидат изготвени и оставени во Спортска академија

Спортски поздрав
С.Академија