Стручна служба

Грижа за менталното здравје за време на КОВИД-19 – препораки од психологот

Препораки, насоки и чекори за реализација на поефективна online-настава (одговорности, дисциплина, редовност и други препораки) за наставниците и учениците

Комуникација и соработка на ПСИХОЛОГОТ со родители, ученици и наставен кадар во период на КОРОНА-19 за учебната 2020/21 год.

Како да се справат учениците со стресот и нервозата заради КОВИД-19 (ВИДЕО)

Стручна служба на Спортска академија

Писмо до учениците од психологот

Писмо до родителите од психолот