Тренери по ракомет

1.    Влатко Неделковски
2.    Наталија Тодоровска
3.    Јулијана Дамчевска
4.    Никола Матлиески
5.    Благојчо Весиќ
6.    Дарко Николиќ
7.    Јаковче Матлиески
8.    Златко Стојковски
9.    Катеринчо Груев
10.    Тошо Ристовски – физиотерапевт

Сподели:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedin