Час по психомоторика

Учениците од II – Ф при Д.С.У Спортска академија одржаа час по Психомоторика, во салата за крос фит на клубот Алебрас во гим “Ј.Б.Тито ” во Центар. Учениците имаа можност да ги тестираат своите физички способности ,како и можност да научат нови вежби, кои се надеваме ќе им користат во иднина во нивниот професионален ангажман во клубовите.