Штип

Проф. Ана Коцева

Прва год https://www.facebook.com/groups/605641663351740
Втора год https://www.facebook.com/groups/894874750946993/
Трета год https://www.facebook.com/groups/200331628069475/

Професор Јакимовски Мирко во четврта година со своите ученици комуницира преку затворена фејсбук група АТЛЕТИКА 4 и  за се што е поврзано со наставата и наставните материјали. 

Професор Јакимовски Мирко во трета година со своите ученици комуницира преку затворена фејсбук група АТЛЕТИКА 3 и  за се што е поврзано со наставата и наставните материјали. 

Професор Јакимовски Мирко во втора година со своите ученици комуницира преку затворена фејсбук група ПСИХОМОТОРИКА и  за се што е поврзано со наставата и наставните материјали. 

За сите дополнителни прашања  обратете се на следниот маил: pskstip2016@yahoo.com 

Позз

Сподели:
FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin