I година

Математика – задачи со линарна равенка, неравенка и функција за класот 1-ф од Професор Дафина Соколоска

Здраво ученици, ова е материјалот по математика – задачи со линарна равенка, неравенка и функција, За сите дополнителни прашања и нејаснотии слободно обратете се на следниот маил: dsok2012@gmail.com

Преземи го документот од тука

Математика – Известување од професор Ануша Петреска

Јас, Ануша Петреска, професор по математика во дел од класовите во прва и втора година како платформа за онлајн настава користам google classroom која што е од затворен тип и до нејзе имаат пристап само учениците со посебен код за најава.
Во прилог ќе ставам дел од материјалите со кои што работиме, а сите понатамошни материјали ќе бидат поставени во google classroom .

За сите дополнителни прашања и нејаснотии слободно обратете се на следниот маил: anusha.petreska@yahoo.com

Преземи ги досегашните материјали  тука

Теоретски основи на ракометот – Известување од професор Милева Велкова

Професор Милева Велкова по теоретски основи на ракометот во прва година ракомет жени со своите ученици комуницира преку затворена фејсбук група I rz 2004.

За сите дополнителни прашања и нејаснотии слободно обратете се на следниот маил: lela5velkova@yahoo.com

Преземи ги инфо материјалите  тука

Англиски – Известување од професор Сашка Аврамовска

Сашка Аврамовска, предметен професор по англиски јазик во учебната 2019/2020 година во прва година.

Заради природата на наставниот предмет часовите предвидени по англиски јазик се изведуваат  интерактивно и за тоа се користи интерактивна платформа https://zoom/us. Програмата е од затворен тип и часовите траат во сесија од 40 минути. Секој клас добива распоред кога ќе се одвива часот со понатамошни иструкции кои се однесуваат за работа на час и домашни. 

Подетални информации за работата на учениците во прва година на линкот   https://www.facebook.com/groups/666534794165325/

За сите дополнителни прашања и нејаснотии слободно обратете се на следниот маил: аvramovskas@yahoo.com

Теоретски основи на кошарка – известување од професор Небојша Ѓуковиќ

Професорот Небојша Џуковиќ по теоретски основи на кошарката во прва година со своите ученици комуницира преку затворена фејсбук група I k.

За сите дополнителни прашања и нејаснотии слободно обратете се на следниот маил: nebojsa_djuk@yahoo.com

Известување од проф.Анета Трајковска-Милева за предметот Македонски јазик и литература

Почитувани ученици,

Ве известам дека наставата по предметот Македонски јазик и литература ќе продолжи да се одвива преку апликацијата Google classroom. За да пристапите до вашиот клас на оваа апликација, потрбно е да се најавите на апликацијата со кодот на вашиот клас или на мојата електронска пошта да ми испратите ваши податоци за да можам јас да ве додадам во вашиот клас. Тука ќе прикачувам материјали, задачи и сл. за наставните единици кои се предвидени за второ полугодие, според наставниот план и програма по предметот Македонски јазик и литература за I година.

За сите дополителни прашања  можете да се обратите на мојата електронска пошта aneta.trajkovskamileva@gmail.com

Спортска психологија – тема мотивација во спортот проф. Марјан Танески

За сите дополнителни прашања и нејаснотии слободно обратете се на следниот маил: marjan_tan@yahoo.com

Преземи тема мотивација во спортот тука и работниот лист тука

Математика – задачи со реална функција, за класот 1-ф од Професор Дафина Соколоска

Драги ученици ви испраќам материјал за часовите според распоредот за петок.Ви пожелувам пријатна работа.
За сите дополнителни прашања и нејаснотии слободно обратете се на следниот маил: dsok2012@gmail.com
Преземи го документот од тука

Теоретски основи на ракометот – Известување од професор Владо Недановски

Предметниот професор Владо Недановски по теоретски основи на ракометот во прва година ракомет мажи со своите ученици комуницирам преку фејсбук група I – rakomet
Наставни единици за ракометна техника која ќе се обработува во период на изолација се:
-Техника на ракометните движења без топка:
-став во одбрана
-трчање
-запирање
-скокови
-паѓање и станување

-Техника на ракометната игра со топка :
-држање на топката
-водење на топката
-примање на топката
-додавање на топката
-бочно додавање со поскок на замашна нога
-бочно додавање со пречекор
-специфични ракометни подавања и удари на гол

-Повторување на елементарна техника
-Индувидуална тактика во напад
-Групна тактика во напад
-Колективна тактика во напад
За сите дополнителни прашања и нејаснотии слободно обратете се на следниот маил: marjan_tan@yahoo.com vlado.nedanovski@hotmail.com

Информатика – Струкура за избор од две можности Професор Никола Трајановски

Здраво ученици, ова е потребниот материјал по информатика – Струкура за избор од две можности, Наскоро ќе ви зададам и домашна за истиот. За сите дополнителни прашања и нејаснотии слободно обратете се на следниот маил: nikolatrajanovskisk@gmail.com
Преземи го материјалот од тука

Психомоторика, Вежби во домашни услови проф. Даниела Јошева

– За сите дополнителни прашања и нејаснотии слободно обратете се на следниот маил: danielajosheva@yahoo.com

Информатика, прашања за тема структура за избор од две можности од проф. Никола Трајановски

Што се споредбени изрази?
Што е еднократно разгранување?
Наброј, и објасни 5 оператори во c++
Која е разликата измеѓу еднократното и двократното разгранување?Објаснете го секој програмски ред во последниот слајд?
Одговорите да се испратат наследниот маил: nikolatrajanovskisk@gmail.com

Теоретски основи на тенисот – Известување од професор Глигор Санев

Професор Глигор Санев по предметот Теорија на Тенисот,спроведува настава преку својот емајл.
За подетални информации слободно контактирај те на следниов емајл:
gige@dr.com

Информатика, задача споредување на броеви од проф. Никола Трајановски

За праќање на одговорите или прашања и нејаснотии слободно обратете се на следниот маил: nikolatrajanovskisk@gmail.com
Преземи ја задачата од тука

Информатика, искази во c++ од проф. Никола Трајановски

Здраво ученици, ова е потребниот материјал – за искази во c++, Наскоро ќе ви зададам и домашна за истиот. За сите дополнителни прашања и нејаснотии слободно обратете се на следниот маил: nikolatrajanovskisk@gmail.com
Преземи го материјалот од тука

Психомоторика вежби за истегнување нозе проф Даниела Јошева

Преземи го материјалот од тука

Спортска психологија – тема “Концентрација” проф. Марјан Танески

Здраво ученици. “Концентрација” е следната тема на која ќе работиме. Исто како и претходно, предвидено е изработка на домашни работи. Можете да ме контактирате на marjan_tan@yahoo.com.
Преземи го материјалот од тука

Информатика, Енергетски класи (еко стандард) проф. Никола Трајановски

Почитувани ученици, во прилог ви испраќам линк за наставната единица енергетски класи, ваше е да го прочитате и доколку имате одредени нејаснотии да ме контактирате на мојата маил адреса nikolatrajanovskisk@gmail.com
Наскоро ќе ви зададам и домашна работа

Спортска психологија – тема “Ментален тренинг и Агресивно однесување” проф. Марјан Танески

Здраво, ученици
Поставени се последните две теми на кои ќе работиме, „Ментален тренинг“ и „Агресивно однесување“. Наставни единици за работа се првите два часа од темата „Ментален тренинг“ и првиот час од темата „Агресивно однесување“.
Можете да ме контактирате на marjan_tan@yahoo.com.
Преземи го материјалот
Ментален тренинг
Агресивно однесување

Информатика, прашања од проф. Никола Трајановски

Што извршува исказот BREAK?
Што извршува исказот CONTINUE?
Наведи пример со програмски код каде што компјутеерот ќе брои од 100 до 50.
Што значи исказот GO TO?
Набројте ги енергетските класи по опаѓачки редослед  почнувајки од најекономична.
За праќање на одговорите или прашања и нејаснотии слободно обратете се на следниот маил: nikolatrajanovskisk@gmail.com
Рокот за праќање на одговорите е 27.05.2020