IV година

Бизнис и претприемништво ( насоки за работа ) – тема Обезбедување финансии и организација на ресурси од Професор Ана Стојановска

Здраво ученици, ова е материјалот по бизнис и претприемништво ( насоки за работа ) – тема Обезбедување финансии и организација на ресурси од професор Ана Стојановска , За сите дополнителни прашања и нејаснотии слободно обратете се на следниот маил: ana.alek77@gmail.com

Преземи го документот од тука

Македонски јазик и литература – тема Повоена македонска литература од Професор Павле Прочков

Здраво ученици, ова е материјалот по Македонски јазик и литература – тема Повоена македонска литература од Професор Павле Прочков , За сите дополнителни прашања и нејаснотии слободно обратете се на следниот маил: pprockov@yahoo.com

Преземи го документот од тука

Теоретски основи на кошарка – известување од професор Златко Мокров

Професорот Златко Мокров по теоретски основи на кошарката во прва година со своите ученици комуницира преку затворена фејсбук група Sportska akademija 2001.

За сите дополнителни прашања и нејаснотии слободно обратете се на следниот маил: z.mokrov@gmail.com

Теоретски основи на фудбалот – известување од професор Тина Петков

Професорот Тина Петков по теоретски основи на фудбалот во четврта година со своите ученици комуницира преку затворена фејсбук група Akademija FFM cetvrta godina и вибер група за се што е поврзано со наставата и наставните материјали. За сите дополнителни прашања  обратете се на следниот маил: tince_petkovska@hotmail.com

Предмет “Биологија„- насоки за учење на учениците од професор Биљана Крстевска

Почитувани ученици!

За сите дополнителни прашања и потешкотии во врска со материјалот обратете се на следнава e-mail адреса: biljana.anastasovska@gmail.com

Превземете ги документите тука

Англиски  јазик тема True or false, од професор Александра Стефановска

Здраво ученици, ова е материјалот по Англиски  јазик и  – тема True or false,лекција vocabulary page 82. За сите дополнителни прашања и нејаснотии слободно обратете се на следниот маил canestefanovska@yahoo.com.
Превземете го документот тука

Теоретски основи на кошарката од проф. Златко Мокров

Ученици од 4 година (кошарка) ова е еден мој труд каде Ви се објаснети и разработени  системите во одбрана,а со овој материјал Ви се објаснети лекциите од темата-Тактика во одбрана. Во оваа тема спаѓаат следните методски единици-Одбрана човек на човек-  Зонски пресинг 1-2-1-1 на цел и на пола терен-Зонски пресинг  2-2-1на цел и на пола терен-Зонска одбрана 2-3-Зонска одбрана 1-2-2-Зонска одбрана 1-3-1
Доколку имате били каква нејаснотија во врска со материјалот контактирајте ме на мојот мејл z.mokrov@gmail.com
Превземете го документот тука

Македонски јазик и литература – активностите за подготовка за матурски испит од Професор Павле Прочков

Почитувани ученици од четврта година,во следниот период продолжуваме и со активностите за подготовка за матурски испит – во прилог добивате есеи како можност за подобра изработка на есеј за Матура. Проектот го изготви Вашиот професор по македонски јазик и литература Павле Прочков
Превземете го документот тука
За сите дополнителни прашања и нејаснотии слободно обратете се на следниот маил: pprockov@yahoo.com

Професор Биљана Крстевска – Предмет “Биологија„- насоки за учење на учениците од четврта година-РМ, РЖ, Т, К и Ф.

За сите дополнителни прашања и потешкотии во врска со материјалот обратете се на следнава e-mail адреса:biljana.anastasovska@gmail.com
Превземете го документот кој ќе ве насочи во учењето тука

Психологија – професор Тиана Николовска

Почитувани ученици,
Подолу ви испраќам материјал  за периодот што следи,а треба да се сработи ( тоа се планови, а целиот материјал го имате во вашите книги од стр.172 ). После секоја методска единица  ви следат Теми за дискусија, т.е. прашања.
Со оглед дека треба и да бидете оценети на некој начин, Ваша задача е да одговорите на тие прашања, т.е. да ги запишете вашите мислења во однос на темите за дискусија. Тоа ќе го направите секој ИНДИВИДУАЛНО, на лист со пенкало и истите ќе ми ги сликате и пратите на мојот маил. 
За сите дополнителни прашања и потешкотии во врска со материјалот обратете се на следнава e-mail адреса: nikolovska.tiana@gmail.com
Превземете го документот кој ќе ве насочи во учењето тука

Македонски јазик и литература – прирачник за матура од Професор Павле Прочков

Почитувани ученици,
Во прилог ги добивате и сликаните задачи со текстови, прашања и одговори од Прирачникот за Матура, со цел за понатамошна подготовка за Матура, а којшто заради вонредната ситуација – го нема во продажба. Голем дел од работите Ви се познати, ги работевме, а материјалите од делата коишто сме ги работеле ги имате и во печатена форма, само што ова е поконкретно надополнување за подготовка за Матура.
Бидете трудољубиви и активни и подготвувајте се за Матура! Како потсетување, и понатаму ги очекувам Вашите писмени работи од темата Повоена македонска литература како дел од Вашето електронско портфолио што ќе влезе во Вашата крајна оцена. Без извршување на Вашите зададени задачи и обврски – нема да имате и конкретна оцена ( тоа значи – нема да постигнете напредок во оцената)!
Ви посакувам добро здравје и Ве очекувам со Вашите задачи!!! (Позитивна оценка и едно браво за учениците што соработуваат и одговараат на задачите)!
проф. Павле Прочков
За сите дополнителни прашања и потешкотии во врска со материјалот обратете се на следнава e-mail адреса: pprockov@yahoo.com
Превземете го документот кој ќе ве насочи во учењето тука!

Македонски јазик и литература – дополнителен материјал за матура од Професор Павле Прочков

Почитувани ученици,Ви препраќам дополнителен материјал за подготовка за Матура од Платформата Quizlet, од каде што Ви се отвораат можности со прашања и одговори на материјал за Матура од сите области од предметот македонски јазик и литература.Вклучете се!!!проф. Павле Прочков
Македонски јазик – матура Cartes | Quizlet
https://quizlet.com/369280129/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%98%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-flash-cards/

Англиски јазик – материјал за матура од Професор Александра Стефановска

Почитувани ученици ,ви испраќам материјали за подготовка на матурскиот испит. Во врска со сите нејаснотии може да ме контактирате на canestefanovska@yahoo.com а дадените тестови ќе се работат и на час кој се изведува преку електронска платформа.
Потребните материјали може да ги симнете тука

Македонски јазик и литература – тема ОНОМАСТИКА од Професор Павле Прочков

Почитувани ученици, Во прилог ја имате тематска единица за Ономастика којашто сум ви ја спомнал на предавањата, како надополнување на знаењата (има и интересни статистички податоци за постанокот на имињата и нивната категоризација, како и топономастика за настанокот на имињата на населените места).- Следната тематска единица и Планот со активности до крајот на учебната година следуваат од 10.04.2020 г.
Потребниот материјал може да го симнете тука

Изработка на проектни задачи по предметот општествени науки (психологија, спортска психологија)

Учениците во класот формираат групи од 4 до 5 ученици кои заеднички работат на темата на проектната задача (во класовите каде се формирани групите остануваат истите). Темата на проектната задача е по Ваш избор. Подолу се понудени одредени теми за кои учениците можат да се определат. Темите може да варираат и самостојно да бидат формулирани од страна на учениците. Рокот е до 15 мај 2020 година. Проектните во електронска форма ги испраќате на долунаведениот мејл. Како наставник Ви стојам на располагање за било каква помош при формулирањето и изработката на проектната задача. Може слободно да ме контактирате на e-mail: marjan_tan@yahoo.com, или на фејсбук преку месинџер, или вибер (контакт тел. 070 224 771)
Потребниот материјал може да го симнете тука

Македонски јазик и литература – План на активности  од Професор Павле Прочков

Почитувани ученици,1. Ова е агендата со активности, односно План на активностите со временска рамка до крајот на учебната година и задачите коишто ќе треба да ги реализирате за крајна сумативна оценка!
2. Тема – Современа македонска поезија (животот и делото на нашите современи и повоени македонски поети, со нивната поетска лирика) во чии рамки ги изучуваме: Блаже Конески, Ацо Шопов; Матеја Матевски, Гане Тодоровски, Анте Поповски, Петре М. Андреевски, Јован Котески, Радован Павловски; како и Богомил Ѓузел, Влада Урошевиќ и Михаил Ренџов.
3. Во прилог следуваат и предлог задачи за оценување т.е. Домашна задача – преку анализа на песни – според начинот и методскиот пристап на којшто се зададени и барањата на испитот од Матура.
Потребниот материјал може да го симнете тука

Англиски  јазик тема Log on, од професор Александра Стефановска

Здраво ученици, ова е материјалот по Англиски  јазик тема Log On. За сите дополнителни прашања и нејаснотии слободно обратете се на следниот маил canestefanovska@yahoo.com.
Превземете го документот тука

Професор Биљана Крстевска – Предмет “Биологија„- насоки за учење на учениците од четврта година-РМ, РЖ, Т, К и Ф

Почитувани ученици!
За сите дополнителни прашања и потешкотии во врска со материјалот обратете се на следнава e-mail адреса:
biljana.anastasovska@gmail.com
Превземете го документот кој ќе ве насочи во учењето! 

Македонски јазик и литература – План на активности  од Професор Павле Прочков

Почитувани ученици, Во прилог Ви ја доставувам тематската единица Повоена македонска литература – втор дел (за современите македонски драми: Коле Чашуле со „Црнила“; Томе Арсовски со „Парадоксот на Диоген“ и Горан Стефановски со „Диво месо“)  во периодот од 27.04.2020 г. до 03.05.2020 г.  Домашната – тест задача да се изработи и испрати во периодот од 04.05 2020 г. до 07.05.2020 г.!За било каква нејаснотија и потешкотија во врска со материјалот и задачитеслободно контактирајте ме на е-маилот: pprockov@yahoo.com
Потребниот материјал може да го симнете тука

Македонски јазик и литература – Тема: Повоена македонска литература – втор дел (современи македонски драми) /  Професор Павле Прочков

Почитувани ученици, Во прилог Ви ја доставувам тематската единица Повоена македонска литература – втор дел (за современите македонски драми: Коле Чашуле со „Црнила“; Томе Арсовски со „Парадоксот на Диоген“ и Горан Стефановски со „Диво месо“). Како додаток Ви ја испраќам и Домашната – тест задача за проверка на знаењата и евалуација на истите.За било каква нејаснотија и потешкотија во врска со материјалот и задачите слободно контактирајте ме на е-маилот: pprockov@yahoo.com
Потребниот материјал може да го симнете тука

Бизнис и претприемништво ( насоки за работа ) – од Професор Ана Стојановска

За сите дополнителни прашања и нејаснотии слободно обратете се на следниот маил: ana.alek77@gmail.com
Преземи го документот од тука

Психологија – професор Тиана Николовска

Ученици,
Ви испраќам последна активност која треба да ја завршите за крајот на оваа учебна година, како и рокот за истата.
Активноста праќајте ми ја на мојот на маил: 
nikolovska.tiana@gmail.com
Во меѓувреме, стојам на располагање за се што имате нејасно.Ве поздравувам и посакувам секое добро
Преземи го документот од тука

Македонски јазик и литература – Четврта писмена работа – Професор Павле Прочков

Почитувани ученици, Во прилог Ви ги доставувам темите за изработка на Четврта писмена работа по македонски јазик и литература  –  во периодот од 07.05.2020 г. до 12.05.2020 г.  За било каква нејаснотија и потешкотија во врска со зададените теми, слободно контактирајте ме на е-маилот: pprockov@yahoo.com
Преземи го документот од тука

Македонски јазик и литература – Професор Павле Прочков

Од професорот по македонски јазик и литература – Павле Прочков
По повод последниот училишен ден на Матурантите… Поздравна честитка за сите Матуранти од ДСУ „Спортска академија“ – Скопје под наслов „ИМЕТО ЌЕ МИ Е ВЕЧНОСТ“. СРЕЌНО МАТУРАНТИ!!!