Испити

13.10.2024 Распоред за полагање вонредни испити во јунска испитна сесија, за учебна 2023/2024.

02.06.2024 Пријавување вонредни испити во јунска испитна сесија од 03.06.2024г до 10.06.2024г.Во библиотека!

04.05.2024 Пријавување вонредни испити, во вонредна мајска испитна сесија која ВАЖИ САМО за учениците од IV година,на кои им останале последни 3 испити во период од 07.05.2024 до 13.05.2024г.Во библиотека.

13.04.2014 Распоред за полагање вонредни испити во априлска сесија 2023/2024г

01.04.2014 Пријавување вонредни испити во априлска сесија од 01.04.2024 до 10.04 2024г.Во библиотека!

29.03.2024 КОМИСИИ И ТЕРМИНИ ЗА ОДБРАНА НА МАТУРСКИ ПРОЕКТНИ ЗАДАЧИ 2023/2024 г

15.02.2024 Распоред за полагање вонредни испити во февруарска испитна сесија 2023/2024г

13.02.2024 На ден 15.02.2024,вонредните ученици кои се IV година,да одат на вакцина во поликлиника Бит пазар,во било кој период од денот.Книшка задолжително.

29.01.2023 Пријавување вонредни испити во февруарска испитна сесија од 01.02.2024г до 10.02.2024г.Во библиотека

14.12.2023 Распоред за полагање во декемвриска испитна сесија 2023/2024г.

30.11.2023 Пријавување вонредни испити во декемвриска сесија,во период од 01.12.2023-10.12.2023.Воедно учениците кои сe IVгодина да пополнат и пријава за полагање матура.Во библиотека.

13.11.2023 Известување за учениците кои се вонредни,а се IVгод,да дојдат да си пополнат пријава за матурска проектна задача.Во библиотека.

16.10.2023 Распоред за полагање вонредни испити во октомвриска испитна сесија 2023/2024г.

02.10.2023 Пријавување вонредни испити,во октомвриска испитна сесија 2023/2024г, од 01.10.2023 до 10.10.2023г. Во библиотека!

16.08.2023 Распоред за полагање вонредни испити во августовска испитна сесија 2022/2023г.

07.08.2023 Вонредните ученици кои ја завршија годината(положиле матура),можат на ден 08.08.2023г(утре) и на ден 09.08.2023г,во периодот од 10 до 11ч,да дојдат во училиште да си ги подигнат дипломите и останатите документи.

01.08.2023 Пријавување вонредни испити во августовска испитна сесија во периодот од 07.08.2023 до 11.08.2023г.Во библиотека!

16.06.2023 Распоред за полагање вонредни испити во јунска испитна сесија 2022/2023г.

30.05.2023 Пријавување вонредни испити во јунска испитна сесија од 01.06.2023-10.06.2023г.Во библиотека.

12.05.2023 Распоред за вонредна мајска испитна сесија 2022/2023г

27.04.2023 Пријавување вонредни испити во вонредна мајска испитна сесија,која важи САМО ЗА УЧЕНИЦИТЕ КОИ СЕ МАТУРАНТИ И ИМААТ ЗАОСТАНАТО ПОСЛЕДНИ 3 ИСПИТИ, во период од 02.05.2023 до 08.05.2023г.Во библиотека.

13.04.2023 Распоред за полагање во априлска испитна сесија 2022/2023г

03.04.2023 Пријавување вонредни испити,во априлска испитна сесија во периодот од 01.04.2023-10.04.2023г.Во библиотека!

13.02.2023 Распоред за полагање во февруарска испитна сесија 2022/2023г.

31.01.2023 Пријавување вонредни испити,во фебруарска испитна сесија во периодот од 01.02.2023-10.02.2023г.Во библиотека

23.12.2022 Потсетување за вонредните ученици!Оние кои немаат пријавено матура во нај брзо време да дојдат да пријават во библиотека.

15.12.2022 Распоред за полагање вонредни испити во декемвриска сесија 2022/2023г

01.12.2022 Пријавување вонредни испити во декемвриска испитна сесија 2022/2023г,од 01.12.2022-10.12.2022г.Во библиотека.

10.11.2022 Известување за вонредните ученици кои се четврта година,да дојдат во училиште,да изберат матурска проектна задача и да пријават предмети кои ќе ги полагаат за матура.

16.10.2022 Распоред за полагање вонредни испити во октомвриска сесија 2022-2023г.

28.09.2022 Пријавување вонредни испити во октомвриска испитна сесија 2022/2023г,од 01.10.2022-10.10.2022г.Во библиотека.

16.10.2022 Распоред за полагање вонредни испити во августовска испитна сесија 2021/2022г

08.08.2022 Вонредните ученици кои положиле уредно матура,може да дојдат на ден 10.08.2022г и 11.08.2022г, во 10:30ч, да ги подигнат дипломите и останатиот дел од документите.

03.08.2022 Пријавување вонредни испити во августовска испитна сесија во периодот од 08.08.2022 до 12.08.2022г.Во библиотека!

13.06.2022 Распоред за полагање во јунска испитна сесија 2021/2022г.

01.06.2022 Пријавување вонредни испити во јунска испитна сесија во периодот од 01.06.2022г до 10.06.2022г.

09.05.2022 Распоред за полагање вонредни испити во вонредна мајска испитна сесија 2021/2022г.

03.05.2022 Пријавување испити во ВОНРЕДНА мајска испитна сесија,која важи САМО за матуранти кои имаат заостанато најмногу 3 испити,за да имаат право да полагаат матура во периодот од 03.05.2022 до 06.05.2022г.

18.04.2022 Распоред за полагање вонредни испити во априлска испитна сесија 2021/2022г

31.03.2022 Пријавување вонредни испити во априлска испитна сесија во периодот од 01.04.2022-10.04.2022г.Во библиотека!

01.03.2022 Соопштение до сите вонредни ученици кои се четврта година. Според календарот за имунизација потребно е учениците да се вакцинираат на ден 04.03.2022г во периодот од 08:30ч до 12:00ч,во поликлиника Бит пазар. Книшка задолжително да се понесе.

15.02.2022 Распоред за полагање во февруарска испитна сесија 2021/2022г

31.01.2022 Пријавување вонредни испити во февруарска испитна сесија во периодот од 01.02.2022-10.02.2022г. Во библиотека!

17.12.2021 Распоред за полагање вонредни испити во декемвриска испитна сесија 2021/2022

30.11.2021 Пријавување вонредни испити за декемвриска испитна сесија во периодот од 01.12.2021-10.12.2021г. Имаат право да пријават само ученици кои се во моментот присутни во нашата држава.

22.11.2021 Известување за вонредни ученици! Вонредните ученици кои се четврта година да дојдат утре или следните денови кои се наведени 23.11.2021,30.11.2021г и 07.12.2021г, во 10 :30 h, да пополнат пријави за матурска проектна и полагање матура.

18.10.2021 РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ ВОНРЕДНИ ИСПИТИ ВО ОКТОМВРИСКА  ИСПИТНА СЕСИЈА   ВО УЧЕБНА 2021/2022г

28.09.2021 Пријавување вонредни испити,во октомвриска испитна сесија 2021/2022г,во периодот од 01.10.2021/10.10.2021г.Во библиотека.Воедно да посочам од оваа испитна сесија важи правилникот за вонредни ученици.

24.09.2021 Правилник за вонредни ученици

17.08.2021 Распоред за полагање на вонредни испити во августовска испитна сесија 2020/2021г.

03.08.2021 Пријавување вонредни испити во августовска испитна сесија во периодот од 09.08.2021-13.08.2021г. Во библиотекa

09.07.2021 Информација за вонредни ученици:Учениците кои ја завршија четврта во учебната 2020/2021 година,положиле комплетно матура и уредно платиле,ќе може да си подигнат свидителство и диплома во следните денови 12.08.2021г и 13.08.2021г во 10h.

11.06.2021 Распоред за полагање на вонредни испити во јунска испитна сесија 2020/2021г.

27.05.2021 Пријавување вонредни испити, во јунска испитна сесија,во периодот од 01.06.2021-10.06.2021г. Во библиотека.

25.05.2021 Известување за полагање на поправни и класни испити за учениците од IV-та година

14.05.2021 Распоред за полагање во мајска вонредна испитна сесија 2020/2021г

06.05.2021 Пријавување испити во вонредна испитна сесија САМО за учениците од IV год, во периодот од 06.05.2021г-12.05.2021г.

16.04.2021 Распоред за полагање вонредни испити во априлска испитна сесија 2020/2021г.

15.04.2021 Список на вонредни ученици по пријавени предмети во априлска испитна сесија 2020/2021г

25.03.2021 Пријавување вонредни испити,во априлска испитна сесија,во периодот од 01.04.2021г-10.04.2021г, во библиотека.

18.02.2021 Распоред за полагање вонредни испити во февруарска испитна сесија 2020/2021г.

15.02.2021 Список на вонредни ученици по пријавени предмети во февруарска испитна сесија 2020/2021г

28.01.2021 Известување за вонредните!
Пријавување вонредни испити во февруарска испитна сесија,во периодот од 01.02.2021-10.02.2021г.Во библиотека има молби и записници.
НАПОМЕНА:Доколку нема комплетни податоци на молбата и на записниците,нема да се прифатат како важечки.

Информација за вонредните ученици:
За полесна комуникација помеѓу вонредните ученици и професорите ,ова е листа на меилови за контакт.

Распоред за полагање вонредни испити,во декемвриска испитна сесија 2020г.

Список на вонредни ученици по пријавени предмети во декемвриска испитна сесија 2020/2021г

Известување за вонредни ученици!
Пријавување испити во декемвриска испитна сесија во периодот од 01.12.2020-10.12.2020г, учениците да дојдат на училиште и да пополнат молба и записници.
Важна напомена: Сите ониe кои нема да достават уплатница,со која потврдуваат дека ги имаат уплатено пријавените испити, НЕМААТ право да полагаат во тековната сесија.

Известување за вонредни! Сите вонредни ученици кои се четврта година,до крајот на месец ноември да пријават матурска проектна задача.Пополнетата пријава да ја испратат на dsusportskaakademija@gmail.com
Пријава во прилог.

Известување за вонредни ученици:
Сите вонредни испити ќе се полагаат на Microsoft teams, поради тоа што секој ученик без разлика на статусот,има своја лозинка и пасворд.