Испити

Известување за вонредни ученици!
Пријавување испити во декемвриска испитна сесија во периодот од 01.12.2020-10.12.2020г, учениците да дојдат на училиште и да пополнат молба и записници.
Важна напомена: Сите ониe кои нема да достават уплатница,со која потврдуваат дека ги имаат уплатено пријавените испити, НЕМААТ право да полагаат во тековната сесија.

Известување за вонредни! Сите вонредни ученици кои се четврта година,до крајот на месец ноември да пријават матурска проектна задача.Пополнетата пријава да ја испратат на dsusportskaakademija@gmail.com
Пријава во прилог.

Известување за вонредни ученици:
Сите вонредни испити ќе се полагаат на Microsoft teams, поради тоа што секој ученик без разлика на статусот,има своја лозинка и пасворд.

Сподели:
FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin