Испити

18.10.2021 РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ ВОНРЕДНИ ИСПИТИ ВО ОКТОМВРИСКА  ИСПИТНА СЕСИЈА   ВО УЧЕБНА 2021/2022г

28.09.2021 Пријавување вонредни испити,во октомвриска испитна сесија 2021/2022г,во периодот од 01.10.2021/10.10.2021г.Во библиотека.Воедно да посочам од оваа испитна сесија важи правилникот за вонредни ученици.

24.09.2021 Правилник за вонредни ученици

17.08.2021 Распоред за полагање на вонредни испити во августовска испитна сесија 2020/2021г.

03.08.2021 Пријавување вонредни испити во августовска испитна сесија во периодот од 09.08.2021-13.08.2021г. Во библиотекa

09.07.2021 Информација за вонредни ученици:Учениците кои ја завршија четврта во учебната 2020/2021 година,положиле комплетно матура и уредно платиле,ќе може да си подигнат свидителство и диплома во следните денови 12.08.2021г и 13.08.2021г во 10h.

11.06.2021 Распоред за полагање на вонредни испити во јунска испитна сесија 2020/2021г.

27.05.2021 Пријавување вонредни испити, во јунска испитна сесија,во периодот од 01.06.2021-10.06.2021г. Во библиотека.

25.05.2021 Известување за полагање на поправни и класни испити за учениците од IV-та година

14.05.2021 Распоред за полагање во мајска вонредна испитна сесија 2020/2021г

06.05.2021 Пријавување испити во вонредна испитна сесија САМО за учениците од IV год, во периодот од 06.05.2021г-12.05.2021г.

16.04.2021 Распоред за полагање вонредни испити во априлска испитна сесија 2020/2021г.

15.04.2021 Список на вонредни ученици по пријавени предмети во априлска испитна сесија 2020/2021г

25.03.2021 Пријавување вонредни испити,во априлска испитна сесија,во периодот од 01.04.2021г-10.04.2021г, во библиотека.

18.02.2021 Распоред за полагање вонредни испити во февруарска испитна сесија 2020/2021г.

15.02.2021 Список на вонредни ученици по пријавени предмети во февруарска испитна сесија 2020/2021г

28.01.2021 Известување за вонредните!
Пријавување вонредни испити во февруарска испитна сесија,во периодот од 01.02.2021-10.02.2021г.Во библиотека има молби и записници.
НАПОМЕНА:Доколку нема комплетни податоци на молбата и на записниците,нема да се прифатат како важечки.

Информација за вонредните ученици:
За полесна комуникација помеѓу вонредните ученици и професорите ,ова е листа на меилови за контакт.

Распоред за полагање вонредни испити,во декемвриска испитна сесија 2020г.

Список на вонредни ученици по пријавени предмети во декемвриска испитна сесија 2020/2021г

Известување за вонредни ученици!
Пријавување испити во декемвриска испитна сесија во периодот од 01.12.2020-10.12.2020г, учениците да дојдат на училиште и да пополнат молба и записници.
Важна напомена: Сите ониe кои нема да достават уплатница,со која потврдуваат дека ги имаат уплатено пријавените испити, НЕМААТ право да полагаат во тековната сесија.

Известување за вонредни! Сите вонредни ученици кои се четврта година,до крајот на месец ноември да пријават матурска проектна задача.Пополнетата пријава да ја испратат на dsusportskaakademija@gmail.com
Пријава во прилог.

Известување за вонредни ученици:
Сите вонредни испити ќе се полагаат на Microsoft teams, поради тоа што секој ученик без разлика на статусот,има своја лозинка и пасворд.

Сподели:
FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin