Паралелки за кошарка

За спортските паралелки за кошарка
(Македонска кошаркарска федерација)

Скопје (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Куманово и Крива Паланка)
Место: спортска сала “Независна Македонија” – општина Кисела Вода,
Датум: 25.04.2016г
Почеток: 13:00 ч,
Собир и евидентирање: 12:00ч, пријавување во спортска сала „Независна Македонија” – општина Кисела Вода

Гостивар (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Кичево, Тетово, Охрид и струга)
Место: спортска сала “Младост”
Датум: 26.04.2016г
Почеток: 13:00 ч,
Собир и евидентирање: 12:00ч, пријавување во спортска сала “Младост”

Кавадарци  (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Велес, Демир Хисар, Гевгелија, Прилеп, Ресен и Битола)
Место: спортска сала “Јасмин”
Датум: 27.04.2016г
Почеток: 13:00 ч,
Собир и евидентирање: 12:00ч, пријавување во спортска сала “Јасмин”

Струмица (други општини кои ги опфаќа ова селектирање Делчево, Виница, Кочани, Берово, Штип, Валандово, Радовиш и Пробиштип)
Место: спортска сала “Парк”
Датум: 28.04.2016г
Почеток: 13:00 ч,
Собир и евидентирање: 12:00ч, пријавување во спортска сала “Парк”

Контакт за дополнителни информации:
– Кристина Поповска тел: 075/ 32 88 90 Е-маил: office@basketball.org.mk
– Соња Спасовска тел: 075/ 44 44 76 Е-маил: contact@basketball.org.mk
*Сите заинтересирани кандидати треба да приложат потврда за извршен лекарски преглед од овластена установа за спортска медицина или да приложат индивидуална лиценца за регистрација за клуб во МКФ за сезона 2015/2016

Сподели:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedin