Паралелки по тенис

За спортските паралелки по тенис
(Македонска тениска федерација)

Скопје (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Велес, Демир Капија, Кавадарци, Неготино, Куманово, Крива Паланка, Тетово, Гостивар и Маврово и Ростуше)
Место: ТК Југ – Скопје, Градски Парк бб – Скопје
Датум: 06.05.2016г
Почеток: 10:30 ч,

Битола (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Демир Хисар, Крушево, Прилеп, Ресен, Вевчани, Дебар, Кичево, Македонски Брод, Охрид и Струга)
Место: ТК Битола – Битола, ул. Цане Василев 2/22 – Битола
Датум: 07.05.2016г
Почеток: 10:30 ч.

Штип (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Свети Николе, Кратово, Берово, Виница, Делчево, Македонска Каменица, Кочани, Пехчево, Пробиштип, Валандово, Гевгелија и Дојран)
Место: ТК Триумф ул. Брегалничка бб – Штип (до градскиот базен)
Датум: 08.05.2016г
Почеток: 10:30 ч.

Втора селекција: за сите кандидати кои ќе ја поминат првата селекција
Место: ТК Југ – Градски Парк бб – Скопје
Датум: 20.05.2016г
Почеток: 10:30 часот.

Контакт за дополнителни информации: Томе Гигов 078/200-287 и Горан Шевченко 070/233-243; goransev@yahoo.com

За сите спортови, контакт лица од Министерството за образование и наука се:
– Дана Бишкоска 075/346-973
– Нуран Кадриу Џамбази 076/445-059
– Пенка Мантова Здравковска 076/485-054
Секој кандидат е должен да пристигне и да го потврди своето присуство на местото каде што ќе се одвива селекцијата најмалку 30 мин пред почетокот на истата.
Сите кандидати/ученици, за сите спортови, кои ќе ја поминат првата фаза на селекција ќе бидат информирани за терминот за следната фаза на селекција.

Сподели:
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedin