Предавање на тема „Трговија со луѓе“

Нашето училиште секогаш се труди своите ученици да ги едуцира во различни области кои се директно поврзани со нивното живеење. Со цел да ги запознаеме младите за опасностите кои ги демнат, на 11.12.2017 година, од страна на претставници на Отворена порта во нашето училиште се одржа предавање за учениците на тема „Трговија со луѓе“.

Се надеваме дека ова едукативно предавање им помогна на младите да се запознаат со овој општествен проблем и да ги избегнат можните опасности од него.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*