Велес

Марјан Далев професор во паралелка за фудбал IV-та година во Велес, предава: Тренинг-фудбал, Теоретски основи на фудбал, Основи на биомеханика, Психомоторика

Професор Марјан Далев професор во паралелка за фудбал IV-та година во Велес, предава: Тренинг-фудбал, Теоретски основи на фудбал, Основи на биомеханика, Психомоторика и Класно раководство. За време на вонредната состојба користиме електронска комуникација со учениците преку ФБ-група каде ги споделувам материјалите за учење и задачите кои треба дас е решат.
Потребните материјали може да ги симнете тука

Професор Зоран Кочов предава Теоретски основи на фудбал, Тренинг фудбал, Психомоторика, Основи на биомеханика и класно раководство на дисперзирана паралелка фудбал IV-та година во Велес

Со учениците за е-настава се комуницира преку месинџер затворена група и преку меил. За консултации на меил: Zorankocov@hotmail.com

Материјали и вежби по психомоторика од Марјан Далев 4-та год Велес

Потребните материјали може да ги симнете тука

Материјали Биомеханика Марјан Далев Велес 1ва год

Потребните материјали може да ги симнете тука