Прописи

Правилник за потврда за поседување вештини

Правилник за посебните критериуми за запишување на ученици

Правилник за начин на проверка на способностите на учениците

Правилник за критериуми за тренери

Правилник за критериуми за доделување на стипендија

Закон за спортска академија