Еко стандарди

Во делот на еко стандардите учениците од втора година во ДСУ Спортска академија изработија проекти со совети за заштеда на електрична енергија и енергетски класи.