Есенски крос

На ден 20.10.2023 се одржа есенскиот крос на учениците од ДСУ Спортска академија


Победници во женска конкуренција

I- Санела Шкриељ

II- Ања Лашкоска

III- Ива Данева

Победници во машка конкуренција

I- Александар Митрески

II- Станимир Стојковиќ

III-Леонид Марочковски