Запишани ученици во вториот уписен рок во ДСУ Спортска академија по сите спортови и градови за учебната 2020/2021 година

Во првиот уписен рок (24ти и 25ти јуни 2020 година) се запишаа и примија вкупно 24 ученици од кои 21 на македонски наставен јазик и 3 на албански наставен јазик. Процесот на запишување се реализираше согласно протоколот од Министерство за образование и наука за заштита од Ковид 19, при што сите мерки беа испочитувани и спроведени. Сите ученици кои се примени ги поминаа и селективните тренинзи кои беа реализирани пред уписниот рок.
Во прилог е листата на примените ученици по спортови и по градови