ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ЗА УПИС ВО ПРВА ГОДИНА за учебната 2024/2025 година

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ЗА УПИС ВО ПРВА ГОДИНА за учебната 2024/2025 година

Уписот на учениците во I-ва година се врши во два уписни рокови.
Датумите и термините со детали се наведени подолу.

Во Спортска академија можат да поднесат документи само учениците кои ја поминале селекцијата!

Учениците задолжително прво да аплицираат
електронски, да ја испринтаат електронската апликација и да ја понесат со другите потребни документи за упис кои се наведени во интерниот оглас за упис во I-ва година:

  • електронска апликација – испринтана,
  • доказ/потврда дека сте поминале селекција,
  • извод од матична книга на родените (оригинал)
  • сведителства од VI-то до IX-то (оригинал)

Изјава за просек 3,50 се пополнува од страна на родителот на лице место!

Задолжително документите да ги поднесе родителот!

Родителите да си направат копии од сведителствата и изводот, бидејќи ќе им требаат за интернат. За интернат потврда добиваат во училиштето.