Информација за прв ден на учебната 2021/2022 година

Почитувани ученици,

Утре 01.09.2021 почнува учебната година.
Учебната година ќе започне со физичко присуство на наставниците и на учениците по сите предмети.
Утре, прв ден на училиште се почнува во 10:00 часот со физичко присуство во просториите на училиштето со 2 класни часови.