КОНЕЧНИ РАНГ-ЛИСТИ НА ПРИМЕНИ УЧЕНИЦИ ОД ПРВ УПИСЕН РОК ВО 1 ГОДИНА ЗА УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

КОНЕЧНИ РАНГ-ЛИСТИ НА ПРИМЕНИ УЧЕНИЦИ ОД ПРВ УПИСЕН РОК ВО 1 ГОДИНА ЗА УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

Секој кој аплицирал електронски, а истото така донел документи, да се провери на листата  со градот каде аплицирал (има конкретен инфо за него) и во градот каде ги доставил документите.