Полагање училишна матура во августовски рок 2020 година

Известување за термини за полагање на Училишна матура во августовски рок за учениците од претходните генерации

Училишна матура во августовски рок 2020 година ќе се полага во следниве датуми:
1. Македонски јазик и литература на 17 август 2020 година во 10:00 часот,
2. Математика на 18 август во 10 часот