Резултати од конкурсот за стипендии за ученици запишани во Спортската академија за учебната 2016/2017 година

Резултатите од конкурсот за стипендии за ученици запишани во Спортската академија за учебната 2016/2017 година можете да ги преземете на следниот линк.

Сите кандидати – добитници на стипендија потребно е да пополнат 3 примероци од договорот за стипендија и заедно со копија од трансакциска сметка на име на ученикот, почнувајќи од 23.1.2017 година, а заклучно со 27.1.2017 година да ги достават директно до Министерството за образование и наука (пулт за прием на документи), или по пошта на адреса: Министерство за образование и наука, ул. “Св. Кирил и Методиј“ бр.54, 1000 Скопје, со назнака “Договор за стипендија за ученици од Спортска академија”.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*