II година

Математика – задачи со елементи од стереометрија за класот 2-ф од Професор Дафина Соколоска

Здраво ученици, ова е материјалот по математика – задачи со елементи од стереометрија, За сите дополнителни прашања и нејаснотии слободно обратете се на следниот маил: dsok2012@gmail.com

Преземи го документот од тука

Математика – Известување од професор Ануша Петреска

Јас, Ануша Петреска, професор по математика во дел од класовите во прва и втора година како платформа за онлајн настава користам google classroom која што е од затворен тип и до нејзе имаат пристап само учениците со посебен код за најава.
Во прилог ќе ставам дел од материјалите со кои што работиме, а сите понатамошни материјали ќе бидат поставени во google classroom .

Преземи ги досегашните материјали  тука

Англиски јазик – Материјал ( линк до блог ) од професор Милена Сјеклоќа за класовите 2-рж, 2-т,

Ова е потребниот линк, за блогот

Почитувани ученици, Наведениот линк ќе ве однесе до блогот на кој ќе ги истакнувам предвидените наставни содржини и задачи. Инструкциите за решавање/одговор на дадените задачи се наведени на самиот блог, но, бидејќи ќе имаме редовна комуникација преку интернет/електронска пошта, ви стојам на располагање за било какви прашања и/или потешкотии. Одговорите на задачите испраќајте ми ги на меил (мојата меил адреса ќе биде наведена подолу, а достапна е и на самиот блог). Мојата меил адреса: milenasjekloca16@gmail.com As always, keep up the good work, because I know you can!

Со почит, Проф. Милена

Информатика – теми датотеки и мултимедија од професор Никола Трајановски

Почитувани ученици, ви го поставив материјалот за темите датотеки и мултимедија. Темата датотеки веќе ја завршивме но за тие ученици што беа отсутни еве го потребниот материјал.
Темата мултимедија ни е скоро до крај, можете да се потсетите за тоа што учевме и што ни остана да се донаучи. Не се фокусирајте на целиот материјал обрнете внимание на делот кај што ви е потенцирано.
За сите дополнителни прашања и нејаснотии слободно обратете се на следниот маил: nikolatrajanovskisk@gmail.com
Поздрав чувајте се и следете ги препораките.Потребниот материјал може да го симнете тука

Англиски – Известување од професор Сашка Аврамовска

Сашка Аврамовска, предметен професор по англиски јазик во учебната 2019/2020 година во втора година.

Заради природата на наставниот предмет часовите предвидени по англиски јазик се изведуваат  интерактивно и за тоа се користи интерактивна платформа https://zoom/us. Програмата е од затворен тип и часовите траат во сесија од 40 минути. Секој клас добива распоред кога ќе се одвива часот со понатамошни иструкции кои се однесуваат за работа на час и домашни. 

Подетални информации за работата на учениците во втора година на линкот: https://www.facebook.com/groups/644246226122346/

За сите дополнителни прашања и нејаснотии слободно обратете се на следниот маил: аvramovskas@yahoo.com

Теоретски основи на кошарка – известување од професор Стојанчо Митревски

Професорот Стојанчо Митревски по теоретски основи на кошарката во втора година со своите ученици комуницира преку затворена фејсбук група I kosarka.
За сите дополнителни прашања и нејаснотии слободно обратете се на следниот маил: mitrevski_17@hotmail.com

Англиски – Материјали од професор Александра Стефановска

Здраво почитувани ученици.Во прилог ви праќам две лекции кои треба да ги сработите и сработеното домашно треба да ми го испратите на следниов маил canestefanovska@yahoo.com. Часовите се одржуваат и по електронски пат.
Материјалите може да ги симнете тука и тука

Математика – задачи со плоштина и волумен на призма за класот 2-ф од професор Дафина Соколоска

Драги ученици ви испраќам материјал за часовите според распоредот за петок.Ви пожелувам пријатна работа.
За сите дополнителни прашања и нејаснотии слободно обратете се на следниот маил: dsok2012@gmail.com
Материјалите може да ги симнете тука

Теоретски основи на фудбал – известување од професор Предраг Митковски

Професорот Предраг Митковски за предметот теориски основи на фудбалот во втора година со своите ученици комуницира преку затворена месенџер група ( теорија II Ф ) за се што е поврзано со наставата и наставните материјали.
За сите дополнителни прашања и нејаснотии контактирајте ме на следниот мејл
predrag_25@ yahoo.com

Психомоторика, Вежби во домашни услови проф. Даниела Јошева

– За сите дополнителни прашања и нејаснотии слободно обратете се на следниот маил: danielajosheva@yahoo.com

Теоретски основи на ракомет (жени) – известување од професор Валентина Здравеска

Професорот Валентина Здравеска по теоретски основи на ракомет во втора година со своите ученици комуницира преку затворена вибер група за се што е поврзано со наставата и наставните материјали.За сите дополнителни прашања обратете се на следниот маил:zdraveska.valentina@gmail.com

Информатика, прашања за тема датотеки и мултимедија од проф. Никола Трајановски

Што е датотека?
Корисничко име на датотека ( објасни )
Набројте неколку екстензии од текстуални датотеки
Да се објаснат дваа начина на конвертирање од еден формат во друг
Да се набројат 5 онлајн алатки за конвертирање
Што се подразбира под поимот дигитализација на слика
Екстензијата pdf од која програма се креира ?
Набројте 3 екстензии од графички формат ( слика )
Одговорите да се испратат наследниот маил: nikolatrajanovskisk@gmail.com за подобра прегледност во Subject да стои вашето име и презиме и вашиот клас

Информатика – тема анимција од професор Никола Трајановски

Почитувани ученици, ви го поставив материјалот за темата Анимација.
За сите дополнителни прашања и нејаснотии слободно обратете се на следниот маил: nikolatrajanovskisk@gmail.com
Поздрав чувајте се и следете ги препораките.
Потребниот материјал може да го симнете тука

Материјал и насоки за израбока на проектната задача по предметот Иновации и претприемништво проф. Ана Стојановска

Здраво ученици, ова е материјалот и насоките за израбока на проектната задача по предметот Иновации и претприемништво за II год. од професор Ана Стојановска , За сите дополнителни прашања и нејаснотии слободно обратете се на следниот маil: ana.alek77@gmail.com
Потребниот материјал може да го симнете тука

Теориски основи на ракомет известување од професор Слободан Димитров

Професорот Слободан Димитров по предметот Теориски основи на ракомет во 2 година со своите ученици комуницира преку затворена месинџер група. За сите дополнителни прашања обратете се на меил: slobodan.bobi.dimitrov@gmail.com

Информатика, прашања за тема анимација од проф. Никола Трајановски

Што е анимација?
Како ја делиме компјутерската анимација?
Што е 2d анимација?
Што е 3d анимација?
Што е Банер?
За што се користи web банерот ?
Одговорите да се испратат наследниот маил: nikolatrajanovskisk@gmail.com за подобра прегледност во Subject да стои вашето име и презиме и вашиот клас и која домашна е

Теоретски основи на тенис – известување од професор Ацо Попоски

Професорот Ацо Попоски по теоретски основи на тенис во втора година со своите ученици комуницира преку затворена вибер група ( I tennis ).За сите дополнителни прашања и нејаснотии слободно обратете се на следниот маил: poposki.aco@gmail.com

Информатика – web страница професор Никола Трајановски

Почитувани ученици, ви го поставив материјалот за темата web страница.
За сите дополнителни прашања и нејаснотии слободно обратете се на следниот маил: nikolatrajanovskisk@gmail.com
Потребниот материјал може да го симнете тука

Психомоторика вежби за истегнување нозе проф Даниела Јошева

Преземи го материјалот од тука

Англиски – The Past perfect tense професор Александра Стефановска

Почитувани ученици ,Ви го испраќам новиот материјал (граматика) за темата број 10 страна 92- 101
Преземи го материјалот од тука

Информатика, Енергетски класи (еко стандард) проф. Никола Трајановски

Почитувани ученици, во прилог ви испраќам линк за наставната единица енергетски класи, ваше е да го прочитате и доколку имате одредени нејаснотии да ме контактирате на мојата маил адреса nikolatrajanovskisk@gmail.com
Наскоро ќе ви зададам и домашна работа

Англиски – Материјали од професор Александра Стефановска

Почитувани ученици ,Ви го испраќам новиот материјал за прекажан говор од тема број 11 страна 104 во учебникот.Часовите се одржуваат преку електронска платформа.
Преземи го материјалот од тука

Англиски – Материјали од професор Александра Стефановска

Почитувани ученици ,Ви ја испраќам лекцијата за трет тип на условни реченици од последната тема од учебникот.
Преземи го материјалот од тука

Информатика – HTML професор Никола Трајановски

Почитувани ученици, ви го поставив материјалот за темата HTML.
За сите дополнителни прашања и нејаснотии слободно обратете се на следниот маил: nikolatrajanovskisk@gmail.com
Наредната недела ќе ви ја зададам последната домашна. За досегашните теми.
Потребниот материјал може да го симнете тука

Информатика, прашања од проф. Никола Трајановски

Што е WEB страница?
Какви видови на тагови постојат?
Какви видови на WEB страници постојат?
Што е Website?
Какви видови на информации може да содржи една WEB страница?
Набројте ги енергетските класи по опаѓачки редослед  почнувајки од најекономична.

За праќање на одговорите или прашања и нејаснотии слободно обратете се на следниот маил: nikolatrajanovskisk@gmail.com
Рокот за праќање на одговорите е 05.06.2020